Akut: +45 6167 8316

Dansk Tolke Virksomhed søger freelancetolke som kan tolke fra og til dansk på forskellige sprog. Vi søger især freelancetolke, som kan tolke på disse sprog: arabisk, kurdisk (Kurmanji og Badini), tigrinya og thai.

Opgaverne består i at yde tolkning til de kommunale forvaltninger og institutioner herunder; jobcentre, sprogcentre, skoler, daginstitutioner og sundhedsplejen m.m. Opgaverne består af fremmødetolkning, skriftlige oversættelsesopgaver og telefoniske tolkninger.

Kvalifikationer:

Tolke -og oversættere som har en tolkebaggrund eller uddannelse er undtaget fra ansættelsestesten.

Det er en nødvendighed, at du kan forstå og kommunikere dansk på et flydende niveau, for at kunne modtage mulige jobtilbud fra os.

Ansøgning kan sendes elektronisk til info@dansktolkevirksomhed.dk