Akut: +45 6167 8316

Firmaprofil

Dansk Tolke Virksomhed har tilknyttet veluddannede nydanskere som freelance tolke, der har gennemført videregående uddannelser i Danmark. Vores tolke, oversættere, mentorer, coaches og vejledere har udstrakte erfaringer med opgaver indenfor blandt andet kommuner, jobcenter, familieafdelinger, vuggestuer, børnehaver og sundhedsvæsenet, hospitaler, virksomheder og retsvæsnet.

Kvalitet og habilitet er i højsæde, og vi tilstræber altid at vælge den rigtige tolk til opgaven, ud fra sproglige såvel som menneskelige kriterier. Alle vores tolke har et bredt kendskab til fagtermer indenfor medicinsk-, socialt- og juridisk sprogbrug, og har alle udstrakt viden om det danske samfund.

Vi løser dagligt tolkeopgaver i hele Nordjylland ved blandt andet:

  • Hospitals- og lægebesøg
  • Skole- og institutionssamtaler
  • Flygtningenævnet/domstole/politi
  • Jobcenter-/aktiveringssamtaler
  • Virksomhedsbesøg/rundvisninger.

I en konkurrencepræget og foranderlig verden, vi lever i, er det umuligt at ignorere den omfattende globalisering, bl.a. inden for den sociale udvikling. Udfordringen foren sprog-tjenester industri kunne være den manglende kendskab til kulturer, fremmedsprog og differentiering af forståelse. Den voksende mangfoldighed af sprog i Danmark og bestræbelser på at integrere udlændinge er vores primære arbejdsområde.

Hvordan kan du være sikker på, at du vælger den bedste leverandør af mentor- og tolkeservice, der virkelig forstår dine behov?

Vision

Baseret på dette, er vores vision at lede sprog tjenester og blive den bedst mulige udbyder af tolketjenester, ved hjælp af de bedste sprogeksperter med flydende kvalitetsoversættelser, forståelse- og fortolkningsfærdigheder i ethvert sprog!

Mission

Derudover er det vores mission at forstå og opfylde vores kunders krav og forventninger ved at levere de mest pålidelige og økonomisk overkommelige tjenester, der er opnået gennem effektiv kvalitetskontrol og vores tolkes og mentorers økonomisk ansvarlighed.